Дониа Веб Сајт Услови и Правила

 

Дониа ја нуди оваа веб-страница, вклучувајќи ги сите информации, софтвер, производи и услуги од овој веб сајт или се нудат како дел од или во врска со овој веб сајт("donia.com.mk"), за вас, на корисникот, условени од вашето прифаќање на сите услови и известувања наведени тука. Дониа го задржува правото да се прават промени на овие Услови и правила веднаш со објавување на изменетите услови на ова место.

 

Вашата континуирана употреба на веб-сајтот го претставува вашиот договор со сите такви услови и известувања, и какви било промени на услови од страна на Дониа.

Терминот 'donia.com.mk',' Дониа' или 'нас' или 'ние' се однесува на сопственикот на веб страната. Терминот 'ти' се однесува до корисникот или гледачот на нашата веб страница.

 

Употребата на овој веб-сајт е предмет на следниве услови за користење:

 

Користете го веб-сајтот на ваш сопствен ризик. Овој сајт е понуден за вас "како што е" без гаранција од било кој вид или експлицитни или имплицитни. Ниту Дониа ниту нејзините вработени, агенти, трети провајдери на информации, трговци, издавачи на лиценци или слично гарантираат дека веб-сајтот или неговата функција ќе бидат исправни, веродостојни, непрекинати или без грешки. Нема застапник или претставник кој има овластување да создаде некаква гаранција во врска со веб-сајтот во име на Дониа. Дониаа го задржува правото да ги менува или прекине во секое време било кој аспект или функција на овај веб-сајт.

 

Исклучување од одговорноста

 

Содржината на страниците на овој веб-сајт е за ваше општо информирање и употреба. Тоа е предмет на промена без најава.

 

Ниту ние, ниту било која трета партија дава никаква гаранција за точноста, навременоста, перформанси, комплетноста или погодноста на информации и материјали кои се наоѓаат или понудени на овој веб-сајт за некоја посебна намена. Вие разбирате дека таквите информации и материјали можат да содржат неточности или грешки и ние изречно ја исклучуваме одговорноста за било какви неточности или грешки во потполност дозволен со закон.

 

Обесштетување

 

Вашата употреба на било какви информации или материјали од овој веб-сајт е комплетно на ваш сопствен ризик, за кои ние нема да бидеме одговорни. Тоа ќе биде вашата сопствена одговорност да се осигурате дали сите производи, услуги или информации достапни преку овој веб-сајт ги задоволуваат вашите специфични барања.

 

Овој веб-сајт содржи материјал кој е во сопственост на или лиценцирани со нас. Овој материјал вклучува, но не е ограничен на, дизајнот, изгледот и графиката. Репродукцијата е забранета, освен во согласност со авторски права, која е составен дел на овие одредби и услови.

 

Сите трговски марки репродуцирани во оваа веб-страница која не се во сопственост на, или лиценцирани од операторот се признаваат на веб страната.

 

Неовластеното користење на овој веб-сајт може да доведе до барање за отштета и / или да биде кривично дело.

 

Од време на време овој веб сајт исто така може да вклучува линкови до други веб-сајтови. Овие врски се предвидени за вашата погодност да се обезбедите со дополнителни информации. Тоа не значи дека ние не ги рекламираме тие веб-страни. Ние немаме никаква одговорност за содржината на поврзаните веб-страници.

 

Авторски права

 

Освен за материјал во јавниот домен под македонскиот закон за авторско право, целиот материјал содржан на веб сајтот (вклучувајќи ги сите софтвери, HTML кодот, Јава аплети, Active X контроли и други кодови) е заштитен од македонски и странски закони за авторски права. Освен ако не е поинаку изречно во овие услови, не може да умножувате, дистрибуирате, пренесувате, прикажувате, изведувате репродукција, објавувате, лиценцирате, модифицирате, преработувате, создавате изведени дела од, преносувате, или да го продадете било кој / каков од материјалите содржани на веб страницата без претходна согласност од сопственикот на авторските права.

 

Ниту еден од материјалот содржан на donia.com.mk може да се расклопува, транскрибира, да се чуваат во систем за обновување, да се преведува на било кој јазик или компјутерски јазик, да се пренесува во било која форма или на било кој начин (електронски, механички, фото репродукција, снимање или поинаку), препродаван повторно или да се дистрибуира без претходна писмена согласност од Дониа. Прекршување на оваа одредба може да резултира со сериозни граѓански и кривични казни.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Thank you. Your sign-up was successful.

© 2014 Donia. Сите Права Задржани.  |  Услови.